Một số kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa tại trường mầm non Yên Hòa quận Cầu Giấy

Ngày đăng: 24/04/2009 592 lượt xem
Mô tả:
Theo tinh thần của Nghị quyết, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) mà chúng ta đang tiến hành nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội (CHXH) đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát triển cao, và cùng với nó phải là một MTVH trong sạch, lành mạnh, thực sự là nguồn năng lượng tinh thần, là “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ và hình thành nhân cách con người. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng khẳng định, phải phát triểnnhanh nhưng bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mục tiêu chân – thiện – mỹ là mục đích vươn tới của văn hoá Việt Nam….
Nguồn: truong-mn-yen-hoa.caugiay.edu.vn
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Tháng 11 : 3.921