A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Biểu mẫu 02 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 02

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HÒA                                 ĐỘC LẬP - TƯ DO - HẠNH PHÚC                                             

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)                                     

THÔNG B¸O

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học: 2017 - 2018

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

1380

0

0

105

290

395

590

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

0

0

0

0

 

0

0

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

1380

 

 

105

290

395

590

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

1380

 

 

105

290

395

590

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

1380

 

 

105

290

395

590

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

1380

 

 

105

290

395

590

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

1287

 

 

98

274

372

539

2

Kênh dưới -2

    30

 

 

  4

  10

 10

     6

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

  66

 

 

  3

  6

13

44

5

Kênh trên +3

    1

 

 

 

 

 

 1

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

26

 

 

 4

  10

10

  6

8

Số trẻ em béo phì

67

 

 

 3

   6

13

45

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

105

 

 

105

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

1275

 

 

 

290

395

590

          

                                                

                                              Yên Hòa , ngày. 22 .tháng 1  năm.2018

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                   

 

 

 

 

 

                                                 

                                   Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 1.546