A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Biểu mẫu 04 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu mẫu 04

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯỜNG MẦM NON YÊN HÒA                               ĐỘC LẬP - TƯ DO - HẠNH PHÚC                                                                                                         Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                               THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học .2017 - 2018

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

104

 

74

 

    30

 

 

1

 

60

 

17

 

18

 

 

8

 

I

Giáo viên

 

75

              

                66

 

9

 

 

 

57

 

13

 

5

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

                  1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

22

 

3

 

21

 

 

 

 

 

11

 

8

 

                                            Yên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2018

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

                                                     

                                                      Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Tháng 11 : 3.921